gyarudvar.JPG
2013,  Gyárudvar,  olaj, farost, 40x55cm