Hegedüs Endre lassan, ám szívós folyamatossággal érlelődő festészete kortárs művészetünk személyes motívumokkal teli értéke. Munkássága egy olyan festői ívhez kapcsolható, melyet - mások mellett - Sváby Lajos, Veres Sándor László, Tenk László vagy Vilhelm Károly képvisel.
Egyedivé teszi azonban téma választásának, festői módszereinek sajátossága. az az emberi habitus, amely keresi a dolgokban rejtőző szellemiséget. Művészete nem szkepszissel, hanem bizonyosságokkal teli, melyet megtetéz a művész alkatának introvertált karaktere.
Biztosan igaz rá Oscar Wilde megállapítása: "Kinyilatkoztatni a művészetet és elrejteni a művészt: ez a művészet célja.".                                                                                                                        

Festészetének széles sávját képezik csendélet-jellegű munkái, melyek azonban ki is esnek e minősítés esetleges leszűkítéséből.
A történelem, művészet történelme során sok esetben a nyugalom, a kiegyensúlyozott polgári, arisztokratikus jólétet sugárzó témaválasztással szemben , itt ezek a profán tárgy-együttesek mély drámaiságot és harsogó kolorisztikus, színekben tobzódó művész attitűdöt sejtetnek, melyben azonban minden elemnek festői súlya, értéke, fontossága van. 

Ha mennyiségileg nem is, súlyában fontosak Hegedüs egészen egyéni zsánerképei, melyek tulajdonképpen nem is azok... Életképek? Jelenetek rögzítői? Inkább talán portré-együtteseknek minősíthetők.
Pici keserűséggel teli finom gúny érezhető e műveken, melyek szociológiai hitelességet is magukban rejtenek. S tán ez a szuggesztív baráti ábrázolás vezethet át portréihoz, melyek minden esetben erős, szuggesztív hatásúak, de érezhető az is, amit a művész ekképpen fogalmaz meg: "Az emberi portrén sem annyira a hasonlóság fontos számomra, mint inkább az a szándék, hogy képet akarok festeni!".
Természetesen készít önarcképeket is.

Feledy Balázs

 

Hegedüs Endre önarcképei az időből kiszakított képek sora. Az önismeret mérőpontjai, elfogadni a kikerülhetetlent, ha már nem kezdheti untalan újra, mint a tavaszi csírázás.

Balázs Sándor Hegedüs Endre hal-képei, hal-ábrázolásai, sokaságukkal, jelentőségükkel, az életműben elfoglalt fontosságukkal kiemelkedő súlyúak.
Halas képein sikerül végképp kibontani szuggesztív festői vénáját. Szín-gazdag, bővérű olajfestése elevensége  - akár papír alapon, akár vásznon - határozottan érvényesül. A tiszta és kevert színek nem képen belüli, hanem képek közötti tobzódásával,  - a sokszor fájdalmas téma - egyfajta abszolút festőiséget teremt. S ezekben megjelenik valami szakrális, valami spirituális is, valamiféle apoteózis, felmagasztosulás.

Feledy Balázs

 

Hegedüs Endre expresszív festő, nem azért fordult az uszályok és a hajók felé,  hogy technikatörténeti érzékenységét kamatoztassa. Többet akart. Hogy a művészet erejével felmutassa az uszályban, uszály-roncsban, hajóban lévő "emberit". A bekövetkezendő véget, a kivonulás méltóságát. Kiáltások valami megőrzéséért. Figyelemfelhívó, nem kis dördüléssel szóló harangok.

Szakolcay LajosA kontrasztok és megfelelések között csak a vegetáció zóldje lankadatlan: a növényi életműködés kör-körössége, a türelmetlen növekedéshajlam, a végtelen indázó szenvedély. Ám minden egy kicsit más is. Virágai sem csupán virágok, kitüntetett magaslati pontjukon az élet kiteljesedését ünneplik, de közeli múlását is hírdetik.

Balázs SándorMaga a látvány elsőrendűen fontos: az épület struktúrája,..., a látványszertkesztési eljárások. A látványon túl benne van valami többlet az időből, a nemcsak jelenből, az élmények egymásra rakódásából.

Balázs Sándor

 

Szolnok 2015  - viedó

Hegedus Endre Szolnok 2015
A filmet Sulyok Gabriella készítette.