Andriskaheight=K. Zsuzsánna arcképeheight=Fiúarcképheight=András Attila arcképeheight=Kislány arcképheight=Imre Lacikaheight=
A festő (önarckép)height=Harmónikásheight=Bűnbánóheight=Andris arcképeheight=Önarcképheight=Kisfiú arcképeheight=
Önarcképheight=Fohászheight=Dohányzóheight=Annamária arcképe - részletheight=Raffay István arcképeheight=Önarckép - 2005height=
Fotók: Szelényi László, Kozma Károly, Raffay Zsófi